Hotel, Lake Ohrid

Zvonko vugreshek 11g

Exterior view from lake

Zvonko vugreshek 1215

Interior view - typical floor plan

Zvonko vugreshek 325

room preview #1-1

Zvonko vugreshek 5rawf

room preview #1-2

Zvonko vugreshek severkont

elevation

Zvonko vugreshek sit1senkshad

site plan

Zvonko vugreshek soba fin

room configuration